Duha Bartoňka

Vzdělávání vedoucích

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO MLÁDEŽ A VEDOUCÍ

Pro rok 2021 nebudou chybět vzdělávací akce pro mládež, instruktory i vedoucí pod vedením Duhy Bartoňky. Pokud nám to tedy epidemiologická situace dovolí. Věříme, že to dopadne. Tak jaké máme plány?

Víkend her

Školení hlavních vedoucích

17. – 26. 7. 2021 DULŠ 

A chystáme další jednodenní i vícedenní zážitkové vzdělávací semináře zaměřené na lezení, vodáctví a další.

Víkend her

(termín a místo ještě nemáme, ale snad brzy doplníme)

Víkend her je víkendová akce určená pro všechny mladé lidi, kteří si rádi hrají, pro instruktory a vedoucí. Účastníci budou vystaveni extrémnímu množství nových her, hříček a aktivit, které budou moct využít ve své oddílové nebo táborové praxi.

Školení hlavních vedoucích

(termín a místo ještě nemáme, ale snad brzy doplníme)

Školení hlavních vedoucích je kurz akreditovaný MŠMT, po jehož úspěšném absolvování dostanou účastníci osvědčení. Školení hlavních vedoucích je určeno pro všechny, kteří se chystají být hlavním vedoucím na táboře, je také určeno pro pedagogy, kteří se chystají s dětmi na mimoškolní vícedenní pobyty. V průběhu kurzu projdou účastníci základními přednáškami z oblasti pedagogiky, psychologie, programovou a organizační přípravou tábora a potřebnými právními základy. Večerní volný čas bude prostorem pro výměnu zkušeností i deskové hry.

DULŠ (17. – 26. 7. 2021, tábořiště Jívka-Studnice)

DULŠ, neboli Duhová letní škola, je tábor určený pro mladé lidi, kteří si rádi hrají, poznávají nové a netradiční aktivity, není jim cizí zábava a bezva parta. Tábor je rozdělen do několika okruhů, které se vzájemně doplňují a překrývají. Jedná se o okruh herní, vzdělávací a zážitkový. V herním okruhu si účastníci projdou souborem her a aktivit, které mohou použít ve své táborové nebo oddílové praxi. Vzdělávací okruh seznámí účastníky s několika nejen teoretickými informacemi – připraveny jsou přednášky z táborové pedagogiky a psychologie, seznámíme se se základy zdravovědy i bezpečnosti práce. A v neposlední řadě projdeme několika zážitkovými programy. Je opravdu na co se těšit!