Duha Bartoňka

Vypečený rok 2020 s Duhou Bartoňka

Jsme Duha Bartoňka – oddíl, který organizuje akce, tábory a kroužky pro děti, mládež, dospělé i rodiny. Normálně. V tomto roce se nám to tak nějak všechno otočilo vzhůru nohama. Stejně jako všem ostatním. V zimě jsme zorganizovali dva lyžáky pro rodiny s dětmi a zmákli jsme zimu strávit s kroužkem Sněžníci na svahu. Pak přišel březen, s nimi tradiční jarní akce a v tom všechno skončilo. Zůstali jsme zavření doma a nevěděli co dál, protože jsme se nemohli scházet. Nicméně jsme doma moc dlouho nezůstali – vedoucí se zapojili k náchodským dobrovolníkům a začali nakupovat pro seniory. Pro děti z kroužků jsme připravili aktivity domů (poznávačky, hry, kvízy). A protože jsme cítili, že můžeme udělat i něco víc, vymysleli jsme iniciativu „Pečeme na to“, do které se zapojili rodiče a děti z kroužků, kteří doma napekli dobroty a my je pak všechny předali nemocnici, policii, armádě, dobrovolníkům, prodavačkám – prostě všem, kteří to v nelehké době měli těžké a my jim mohli aspoň takovou formou poděkovat a vyjádřit podporu. Ze všech jarních plánovaných akcí jsme stihli uspořádat jen akreditované Školení hlavních vedoucích, které jsme přesunuli na červen. A pak přišlo léto, my se díky rozvolnění opatření mohli potkat na letních táborech. Stihli jsme hned 4 letní tábory a dostali ven spoustu dětí. V září jsme pak spustili přihlašování na kroužky, které se nám podařilo hned naplnit. Proběhly ještě 2 táborové dotočné pro děti z letních táborů a jejich kamarády. V říjnu jsme se stihli potkat na úvodních schůzkách a schůzky hned na to zase přerušit. A od té doby jen čekáme, až se situace zklidní a budeme se moct potkat. Protože situace není lehká, opět jsme obnovili naši iniciativu „Pečeme na to“, kdy s rodiči a dětmi z oddílu a dalšími příznivci pečeme a chystáme dobroty a vozíme je do nemocnice, kde to teď nemají jednoduché. Věříme, že se situace zklidní a že se budeme moct potkávat na kroužcích a akcích tak, jak jsme zvyklí. Děkujeme všem, kteří s námi strávili rok 2020 a pečou s námi. Přejeme všem našim příznivcům a přátelům poklidné vánoční svátky strávené doma s rodinou a do roku 2021 si přejeme, abychom se potkávali zase na akcích, kroužcích, táborech.

IMG_20210101_081827

Rubrika: Akce